Lisanssız Güneş Enerjisi Projeleri

Anasayfa Lisanssız Güneş Enerjisi Projeleri

Firmamız, 21.07.2012 tarihli ve 28001 sayılı resmi gazetede yayınlanan Elektrik Piyasasında Lisansız elektrik üretime ilişkin yönetmelik ve ilgili tebliğlere uygun olarak Lisansız elektrik üretimi kapsamında

  1. Türkiye sınırları içersinde GES sahası araştırmak ve tespit etmek
  2. Sahayı ilgili GES mevzuatına göre geliştirmek
  3. GES sahası için ait istenen bütün bilgi ve belgeleri hazırlamak
  4. GES dosyasının ilgili mercilere eksiksiz sunmak,takibini yapmak ve sonuçlandırmak
  5. Projesine uygun olarak sahada ki AC ve DC tarafında ki montaj ve devreye alma işlerini yapmaktadır.