Şebekeye Bağlı Sistemler

Anasayfa Şebekeye Bağlı Sistemler

2022 yılı Ocak ayında ticarethanelerde elektrik kilowatt fiyatı 1,25 TL iken 2022 yılı Aralık ayında bu fiyat 3,65 TL olmuştur. Elektrikteki bu fiyat artışı ülkemizde bütün elektrik tüketicilerinin (ticarethane, sanayi, tarım vs.) kendi elektriğini üretmek zorunluluğuna itmektedir.2023 yılı haziran ayında elektrik kilowatt fiyatının 6.-TL/kW olacağı öngörülmektedir.

Şebekeye bağlı sistemler (on-grid) kurulu gücü toplam 25 kWp altı ve üzeri olarak ayrılmış olup 25 kWp üzeri güç evsel uygulamalar için elektrik fazlasının satışının mümkün olduğu uygulamalardır. Kurulu gücü 25 kWp üzeri olan tesislerin kurulması için başvuru dosyalarının hazırlanması ve sonuçlandırılması tarafımızdan yapılmaktadır. Kurulu gücü 25kWp in üzeri olan 1 MW ye kadar ve üzeri uygulamalarda sanayi, oteller, çiftlikler vs. gibi elektrik tüketimi orta ve üzeri olan tesislerin elektrik ihtiyacını karşılamak ve fazlaya ait üretimi satmak için hazırlanan proje ve uygulamalarda sizlere yardımcı olmaktan memnun oluruz.