İzmir Agroexpo Fuarı

Şirketimiz 1-5 Şubat 2023 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen AGROEXPO Tarım ve Hayvancılık fuarına katılan firmamız bu alanda çiftçi ve hayvan üreticileri ile buluştu.

Yurtiçi ve Yurtdışından katılımcıların yer aldığı bu fuarda off-Grid sistemler ile sulamada Güneş Enerjisinin kullanımı ile on-grid sistemler ile Hayvan çiftliklerinde elektrik üretiminin Güneş Enerjisinden kullanımı konusunda ziyaretçiler ile görüşmeler yapıldı.

Güneş enerjiisinden elektrik üretiminin Bankalar nezdinde gerek hibe gerekse kredilendirme çalışmalarının nasıl ve ne şekilde yürütüldüğü konularında Ziraat Bankası yetkililerinden bilgi aldı. Yetkililerimiz Ziraat Bankası, Halk Bankası ve TEB gibi banka temsilciliklerinin standlarını ziyaret ederek banka yetkililerinden tarım ve hayvan sektöründe finansman temini hususlarını görüştüler.

Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleri veren gerek KKDK gerekse TKDK gibi kurumlar üzerinden verilen kredilerin nasıl, ne amaçlarla, hangi faiz ve geri ödeme konularında finansman sağlandığı konularında banka yöneticilerinden bilgi alan yöneticilerimiz tarımsal kredilerde öncelikle %0 faiz ve 1 sene ön ödemesiz 5 yıl vadeli kredi modelinin sadece  ülkemiz şartlarında değil dünya çapında çok uygun kredi modeli olduğunu gördük.

Bu kredilerin kullanımında öncelikle projenin iyi yapılması, ziraat mühendisi tarafından onaylanması, bankadaki süreçler ,İl Tarım Müdürlüklerindeki  süreçleri ile projelerin uygulama sonrasındaki onay ve devreye alma süreçleri birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 2-3 hafta gibi kısa bir süreçte tamamlanabiliyor olması bu kredi kullanımını cazip hale getirmektedir.

Diğer taraftan sürecin evraksal boyutlarının tamamlanması, projenin gerekliliği ve tanımı ile standart formların doğru şekilde doldurulması, Müşteri- Uygulayıcı Firma- Banka-İl Tarım Müdürlüğü arasındaki evrak işlerinin takip edilmesi müşteri açısından zahmetli görüldüğü, bu süreçlerin takibinin müşteri açısından zor olduğu bu nedenle bu takiplerin uygulayıcı firma tarafından üstlenilmesi ve koordine edilmesi gerektiği sonucu çıkmıştır.

Tarım ve Hayvancılık sektöründe Enerji yönünden hibe destekleri için önceden yapılacak  zaruri masraflar çiftçi ve/veya hayvancılar üstlenmek istemediği, bu masrafların uygulayıcı firma tarafından önceden ödenip “hibe çıkarsa buradan mahsup edilmesi” görüşünde oldukları görülmüştür. Müşteriler istedikleri yatırım öncesi giderleri uygulayıcı firma tarafından üstlenilmesini istemeleri “enerji sektöründe” rastlanan bir durum değildir.

Örneğin, KKDK projelerinde şebekeye bağlı bir elektrik üretim tesisi kurulması konusunda yüklenici firma , müşteriye yapacakları tesise ait elektrik dağıtım firmasına elektrik, statik ve topraklama gibi projeleri yapmakla ve onaylatmakla yükümlüdür ki yasal zorunlulukları yerine getirmiş olsun. Tarım ve Hayvancılık sektör çalışanları ve/veya kurumlar bütün bu çalışmaları yüklenici firma yapsın ve hibe çıkarsa oradan mahsup etsin yaklaşımı doğru değildir. Süreç içerisinde hibenin onaylanmaması durumda yukarıdaki çalışmaların hükmü yoktur demek doğru değildir. Bu çalışmalar “hibe programında “onaylanmazsa “kredi programında” onaylanır yaklaşımından gidildiğinde geçen sürenin buna değip demeyeceği yatırımcının takdiridir.